پرشین رام - Persian ROM

محصولات فایلی پرشین رام

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید !

HomeFlashtool_Xperia

آیکون نام فایل پسوند فایل نوع فایل تاریخ بارگذاری ساعت بارگذاری حجم فایل لینک دانلود

XperiFirm_v5.4.0.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-28 18:23:45 ۱۸۵.۹۱ کیلوبایت دانلود

flashtool-0.9.22.2-mac.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-28 18:26:11 ۱۱۱.۲۹ مگابایت دانلود

flashtool-0.9.22.3-windows.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-28 18:25:46 ۱۴۵.۴۱ مگابایت دانلود

flashtool-0.9.23.0-windows.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-28 18:25:30 ۱۴۵.۳۴ مگابایت دانلود

flashtool-0.9.23.1-windows.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-28 18:25:28 ۱۴۵.۳۴ مگابایت دانلود

flashtool-0.9.24.4-windows.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-28 18:25:15 ۱۲۰.۵۳ مگابایت دانلود

flashtool-0.9.25.0-windows.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-28 18:24:43 ۱۲۰.۸۷ مگابایت دانلود

flashtool-0.9.26.0-windows.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-28 18:24:10 ۲۲۴.۴۱ مگابایت دانلود

flashtool-0.9.27.0-windows.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-28 18:24:10 ۱۲۰.۱۵ مگابایت دانلود

flashtool-0.9.28.0-windows.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-28 18:23:46 ۱۲۰.۲۴ مگابایت دانلود