پرشین رام - Persian ROM

محصولات فایلی پرشین رام

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید !

HomeRoot Tools

آیکون نام فایل پسوند فایل نوع فایل تاریخ بارگذاری ساعت بارگذاری حجم فایل لینک دانلود

CF Auto Root

- پوشه 2021-04-28 17:30:37 - ورود

Magisk

- پوشه 2021-04-28 18:28:00 - ورود

SuperSU

- پوشه 2021-04-28 18:28:08 - ورود