پرشین رام - Persian ROM

محصولات فایلی پرشین رام

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید !

HomeRoot ToolsMagisk

آیکون نام فایل پسوند فایل نوع فایل تاریخ بارگذاری ساعت بارگذاری حجم فایل لینک دانلود

MagiskManager_v7.1.1.apk

APK Android Application Package 2021-04-28 18:28:06 ۲.۳۱ مگابایت دانلود

MagiskManager_v7.3.2.apk

APK Android Application Package 2021-04-28 18:28:05 ۲.۷۱ مگابایت دانلود

MagiskManager_v7.5.2-b39f4075.apk

APK Android Application Package 2021-04-28 18:28:02 ۸.۵۰ مگابایت دانلود

Magisk_v18.1.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-28 18:28:01 ۴.۱۶ مگابایت دانلود

Magisk_v19.3.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-28 18:28:00 ۵.۱۰ مگابایت دانلود