پرشین رام - Persian ROM

محصولات فایلی پرشین رام

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید !

HomeOctoPlus_Pro

آیکون نام فایل پسوند فایل نوع فایل تاریخ بارگذاری ساعت بارگذاری حجم فایل لینک دانلود

LGMobileDriver_WHQL_Ver_4.4.2.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-28 18:27:15 ۱۳.۹۱ مگابایت دانلود

install_octoplus_Shell_1.1.9.2.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-28 18:27:19 ۱۴.۸۷ مگابایت دانلود

install_octoplus_octopus_LG_2.9.6.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-28 18:27:34 ۲۷۲.۱۰ مگابایت دانلود

install_octoplus_octopus_Samsung_2.8.4.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-28 18:27:29 ۱۲۸.۹۶ مگابایت دانلود